Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE WEBSITE VEREIST AANDACHT VOOR EN ALS EEN VOORWAARDE waardoor u toegang.

Het lezen en accepteren van de gebruiksovereenkomst overeenkomst en het lezen en accepteren VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE VEREIST ZIJN OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE waarmee u dit recht op bezoek, lezen, wederverkopen, TRANSACT, verwerking van betalingen voor of met hem omgaat. Door deze website te bezoeken ERKENT U DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN zijn uitgezonden. Alle overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen, garanties, ACTIES OF UITSPRAKEN VAN BEZOEKER DIE AFWIJKEN VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT GEGEVEN GEEN KRACHT OF EFFECT.

Alle personen die geen toegang hebben tot of gebruik van deze site, tenzij zij Lees en accepteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Door het bekijken, bezoeken, gebruiken, WERELDVERMAARD BETALINGEN NAMENS of interactie met deze website als reseller, tussenpersoon, Affiliate marketing, klantenservice, MERCHANT SERVICE PROVIDER, uitgever, adverteerder of elke interactie OOK VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. Inclusief EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLENDE BELEIDSMAATREGELEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING DIE WEBSITE KAN MAKEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN IN DE TOEKOMST.

Alle personen die de leeftijd van 18 jaar geen toegang hebben tot deze website. Als je jonger bent dan 18 jaar, is onwettig voor u te bezoeken, lezen, of INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OP ENIGE WIJZE. Deze website speciaal weigert toegang tot elk individu DAT WORDT GEDEKT DOOR HET KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) van 1998.

Deze website BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE TOEGANG TE ONTZEGGEN AAN PERSONEN OF VIEWER OM WELKE REDEN DAN OOK. Onder de voorwaarden van het privacybeleid, dat u akkoord als voorwaarde voor het bekijken van de website is toegestaan te verzamelen en opslaan van gegevens en informatie met het oog op uitsluiting en voor vele andere toepassingen.

De gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen. Bezoekers hebben een positief recht, ALS ONDERDEEL VAN DE BEHANDELING VOOR HUN TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE STELLEN ZICH OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN.

Partijen bij de Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST

bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, partners, leveranciers of klanten, collectief in dit document “Bezoekers”, zijn de partijen bij deze overeenkomst. De website en haar voorganger websites eigenaren en/of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierna te noemen “Website” Bezoekers begrijpt en erkent dat deze overeenkomst over-regels en supersecedes alle bezoekers overeenkomsten met Website, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers eigen elektronische website gebruiksvoorwaarden privacybeleid of andere voorgestelde bindende overeenkomsten op bezoekers website.

Website verklaart verwerpt alle bezoekers website electonic overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers Algemene Voorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In geval van een geschil tussen de bezoeker van de Website is onderworpen aan deze overeenkomst en de toepasselijke standaard regels en wetten worden geregeld in bindende arbitrage of rechtbank van de Websites in de jurisdictie van de Websites. Alle overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen, garanties, acties of uitspraken van bezoekers website of andere voorgestelde overeenkomst die afwijken van de bepalingen van deze overeenkomst wordt gegeven geen kracht of effect. Alle bezoekers inclusief resellers, intermediarys,dochterondernemingen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers en alle gebruikers die een bezoek aan of toegang te krijgen tot deze website op geen enkele wijze onderworpen aan wederzijdse release en alle contracten of overeenkomsten niet mogen worden beëindigd om welke oorzaak of reden zonder wederzijdse schriftelijke toestemming en instemming van de website.

Gebruik van informatie van deze website,

tenzij u bent aangegaan een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met deze website, bezoekers, kijkers, deelnemers, leden, partners of klanten hebben geen recht op het gebruik van deze informatie voor commerciële of openbare instelling; zij hebben geen recht op uitzending, kopiëren, opslaan, afdrukken, verkopen of publiceren (delen van) de inhoud van deze website. Door het bekijken van de inhoud van deze website gaat u akkoord met deze situatie van bekijken en u erkent dat onbevoegd gebruik is onwettig en kan u burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Nogmaals, bezoeker heeft geen recht tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan, met inbegrip van haar databases, onzichtbare pages, gelinkte pagina’s, onderliggende